ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด “นครชัยบุรินทร์”

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด “นครชัยบุรินทร์” ณ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้แทนนายกรัฐมนตรี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จ

 

 

ภายหลังเสด็จทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ “ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์” จากนั้นเสด็จเข้าทอดพระเนตรบริเวณภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ และประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งทอดพระเนตรบริเวณศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และการแสดงโชว์ของสุนัข ตามลำดับ

 

 

ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด “นครชัยบุรินทร์” ก่อสร้างขึ้นบนเนื้อที่ 30 ไร่ บนถนนมิตรภาพ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อสนองพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ อัครราชกุมารี ในฐานะองค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ในการทำให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยในปี 2563 อีกทั้งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการสถานพักพิงสัตว์ และเป็นแนวทางในการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมการขยายพันธุ์ของสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืน โดยศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ นับเป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดต้นแบบ ที่มีระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยดูแลควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและโรคจากสัตว์สู่คน ภายใต้การบริหารจัดการโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

 

ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด “นครชัยบุรินทร์” สามารถรองรับสุนัขได้ประมาณ 5,000 ตัว ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดยมีสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ในส่วนของโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน  ร่วมให้บริการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคสุนัขตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจุบันมีสุนัขอยู่ในความดูแล 100 ตัว ภายในศูนย์มีอาคารต่าง ๆ ได้แก่ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน สาขาศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ อาคารอำนวยการ อาคารเลี้ยงสุนัข อาคารแรกรับ อาคารพักอาศัย รวมถึงอาคารส่วนแสดงสุนัข ร้านจำหน่ายอาหารและของที่ระลึก

 

 

สำหรับสุนัขจรจัดที่จะเข้ารับบริการในศูนย์ฯ ต้องผ่านการคัดกรองจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อตรวจรักษาเบื้องต้น และฝังไมโครชิพบันทึกข้อมูล โดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นศูนย์ฯ จะคัดแยกเพื่อนำสุนัขจรจัดไปดูแลและฝึกพฤติกรรมให้เหมาะสม สามารถเชื่อฟังคำสั่งอย่างง่าย เพื่อให้สัตว์จรจัดมีสุขภาพดี แข็งแรง และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยผู้ที่มีความประสงค์ขออุปถัมภ์สุนัขที่มีสุขภาพสมบูรณ์ สามารถนำสุนัขไปเลี้ยงดูได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืน

 

ขอขอบคุณ
ภาพข่าวจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

บทความที่คุณอาจสนใจ

บทความ 06

t is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English.

อ่านเพิ่มเติม >