ตู้รับบริจาคต้นแบบจากคุณไหมทอง

          มูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้จัดทำตู้รับบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และยังช่วยเหลือสัตว์ป่วยที่ เจ้าของไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลสัตว์ป่วยได้บางส่วน หรือทั้งหมด ให้กับโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน และโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การออกแบบตู้รับบริจาค ได้นำต้นแบบมาจากคุณไหมทอง สุนัขพันธุ์อลาสกัน มาลามิว สุนัขทรงเลี้ยง ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อแสดงถึงน้ำพระทัยของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์เลี้ยง

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโดยการหยอดตู้รับบริจาค ซึ่งตั้งอยู่ 8 แห่ง ดังนี้

1. โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน ตำบล โป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

2. ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

3. โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ชั้น 1 หน้าร้าน Dr.Namjai

4. โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

5. โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ จังหวัดราชบุรี

6. โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7. ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ (โรงพยาบาลจุฬาภรณ์)

8. ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ หลักสี่

โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของ มูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี นอกจากนี้ยังสามารถบริจาคได้ในช่องทางอื่นๆ ได้แก่ การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัญชีเลขที่ 043-730490-0 ชื่อบัญชี มูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์ฯ หรือผ่านโครงการปันบุญ ปันบุญ – ทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์ฯ (punboon.org) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HOME – มูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (tippimarn.org) ใบเสร็จสำหรับการบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย หากต้องการใบเสร็จสามารถส่งหลักฐานการบริจาคมาที่ [email protected]