เราใส่ใจทุกชีวิต
มูลนิธิทิพย์พิมาน เพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ดูเพิ่มเติม
มูลนิธิทิพย์พิมาน
เพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ดูเพิ่มเติม
Previous
Next
เราใส่ใจทุกชีวิต
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
adipiscing elit dolor sit amet ipsum
ดูเพิ่มเติม
มูลนิธิทิพย์พิมาน
เพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ดูเพิ่มเติม
Previous
Next

มูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

การออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับมูลนิธิหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ที่จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระดำริจะช่วยดำเนินการระดมทุนช่วยสัตว์ป่วยอนาถา มีพระประสงค์ให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิ โดยยกระดับกองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถาเป็น มูลนิธิรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถาโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Foundation for the Heath Care of Abandoned Animals)

News and events

ข่าวสารและกิจกรรม

NEWS AND EVENTS

ลูกสุนัข ขอหาบ้านที่ถูกใจ
คุณต้องการเพื่อนไหมครับ? ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ มีสุนัขพร้อมให้อุปการะเป็นจำนวนมาก!!
ตู้รับบริจาคต้นแบบจากคุณไหมทอง

การรับสุนัขกำพร้าจากศูนย์พักพิงไปเลี้ยง

Donation

การบริจาค E-Donation

ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินได้ผ่านสองช่องทางนี้

วิธีที่ 1

บริจาคผ่านการแสกน QR Code
พร้อมเพย์ (PromptPay)

วิธีที่ 2

บริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์

หลังคลิกลิงก์ กรุณากรอกเลขบริจาคดังนี้
0993000312091